Studiya 5S – Evlərin və mənzillərin, xüsusi məkanların ofis və restoranların eləcədə bütün ictimai iaşə obyektlərinin istənilən üslubda  dizayn və memarlığını həyata keçirir. Komandamız, memari və dizayn cəhətdən  yüksək xüsusiyyət malik professionallardan ibaretdir. Böyük layihələr, fotoreal vizual görüntülər və standartlara uyğun işci planları hazırlanır. Layihə icrasının hər bir mərhələsinə xüsusi nəzarət olunur.Yaradıcılıq potensialına malik olan STUDİYA 5S memar və dizaynerləri bizə ən cəsarətli və yenilikçi ideyaları, hər hansı bir kompleks həllini və ən qeyri-adi müştəri istəklərini tədbiq etməyə imkan verir. STUDİYA 5S memar və dizaynerlərin fəaliyyətinin əsas prinsipi ən effektiv nəticəyə nail olmaq üçün əməkdaşlıqdır.

MÜNASİB QİYMƏT

YÜKSƏK KEYFİYYƏT

KREATİV İDEA

TEXNİKİ DƏSTƏK VƏ MÜƏLLİF NƏZARƏTİ

TƏCRÜBƏLİ İŞÇİ HEYƏTİ

FOTOREALİSTİK VİZUALİZASİYA

VAXTA QƏNAƏT

KEYFİYYƏTƏ ZƏMANƏT

İŞLƏRİMİZ